Minirenseanlegg

Hjem » Minirenseanlegg<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

BIOVAC®

Minirenseanlegg i Østfold

Biovac AS biologiske renseanlegg

 • Tar hånd om kloakk og utslipp der du bor.
 • Miljøvennlig og naturbasert renseprosess. SBR-teknologi.
 • Typegodkjente minirenseanlegg for 1 til 10 boenheter.
 • Kompakte og fleksible løsninger med alternative plasseringsmuligheter,
 • innomhus, kjeller, uthus, eller som nedgravd anlegg.
 • Kostnadseffektive løsninger med lave driftskostnader.
 • Med over 1800 fornøyde brukere er vi markesleder i Østfold.
 • Trygghet og driftsikkerhet for kjøper og brukere sikres med faste lokale serviceavtaler.

Biocac tilbyr typegodkjente minirenseanlegg

Biocac tilbyr typegodkjente minirenseanlegg i alle størrelser fra én til syv boenheter (5 til 35 personekvivalenter). Biovac benytter biologisk rensing ved alle sine avløpsrenseanlegg. Denne form for rensing gir best totaløkonomi og er den mest miljøvennlige behandlingsmetode. Biologisk rensing omdanner organisk materiale (forurensing) til sluttproduktene karbondioksid og vann. Dette i motsetning til kjemisk rensing, som ved tilsetting av kjemikalier, flytter forurensing fra avløpstrømmen til slamfasen. Hovedhensikten med biologisk rensing av avløpsvann er å koagulere og fjerne ikke- sedimenterbare partikler og å stabilisere organisk materiale. Dette blir gjort biologisk ved hjelp av mikroorganismer.

Vår mest populære modell har blitt en bestselger

Biovac nedgravbart anlegg for 1 boenhet, type FD 5N, er et biologisk/kjemisk minirenseanlegg som er typegodkjent i klasse 1. Biovac FD 5N er et «aktivt slam»-anlegg som viderefører den velkjente SBR-teknologien som benyttes i alle Biovac renseanlegg. Teknologien innebærer porsjonsvis behandling av avløpsvannet. Dermed får avløpsvannet samme behandling, uavhengig av variasjon i tilrenning. Biovac FD 5N har alt ustyr integrert i én enhet. Det er lagt vekt på at anlegget skal være driftssikkert og servicevennlig. Det finnes ingen bevegelige deler under bakken. Kontrollskap med PLS-styring og viktige komponenter er lett tilgjengelig plassert over bakken.

Morsa-området

Agro & Miljø med Biovac rensesystemer er en av hovedaktørene i Morsa-området. Vi har levert flere anlegg i kommunene rundt Vansjø hvor husstandene har fått pålegg om utbedring av eksisterende avløpsarrangement. Vi kan tilby komplette pakkeløsninger som innbefatter renseanlegg ferdig utført med gravarbeider og rørlegging. Dette gjør at du får kun ett firma å forholde deg til.

Boenheter

For 1 boenhet

For 1 boenhet

Trenger du minirenseanlegg for én boenhet kan du velge mellom anlegg som graves ned, eller anlegg for plassering på gulv.

 • Biovac FD5N PEH er et anlegg for nedgraving hvor styreskapet er plassert i halsen på tanken. Det eneste som er synlig over bakken er lokket, og samtidig er det lett å komme til styringsenheten.
 • Biovac FD5N GUP er forgjengeren til PEH-anlegget. Samme prosessen, men her er styringsenheten plassert i et skap over bakken
 • Biovac FD5pe er et anlegg for de som enten ikke har mulighet til å grave, eller som ikke har bilvei helt fram. Anlegget som skal stå på gulv er utstyrt med slamtørkere

Biovac produktark FD5N PEH
Biovac productark FD5N GRP
Biovac produktark FD10N GRP
Biovac tegning 5Dpe – for anleggsrom
Biovac tegning FD10pe – for anleggsrom

For 2 boenheter

Om du har en utleieenhet, eller om du ønsker å gå sammen med naboen om ett minirenseanlegg, kan du velge mellom anlegg for nedgraving, og anlegg for plassering på gulv i anleggsrom.

 • Biovac FD10N er et anlegg for nedgraving for 2 boenheter. Anlegget består av 2 tanker.
 • Biovac FD10pe skal plasseres på gulv i anleggsrom, og er utstyrt med slamtørkere.

Biovac produktark FD10N – for nedgraving
Biovac produktark 5Dpe og FD10pe – for anleggsrom

For 3-7 boenheter

Biovac® FD15 – 35 pe er biologisk/kjemiske minirenseanlegg beregnet for plassering i anleggsrom.

Anleggene består av en kombitank, dvs. kombinert slamlager og mottakstank for nedgraving og en reaktortank som må plasseres i et isolert rom.

Biovac produktark FD15pe-FD35pe – for anleggsrom