Driftsovervåkning

Hjem » Drift av VA anlegg » Driftsovervåkning<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

SAFEVIEW DRIFTSOVERVÅKNING

Driftsovervåkning

SafeView gir full kontroll på alle alarmer og viktige driftsmeldinger og bidrar til effektiv drift og vedlikehold.

 • SafeView er et webbasert presentasjons- og behandlingssystem som benyttes innen alarm- og driftsovervåking.
 • Tjenesten viser løpende status på alle dine alarmsendere og tilstand på alarminnganger m.m.
 • Via Internett har en uansett hvor en måtte befinne seg full driftskontroll av viktige tilstander i bygninger eller i ulike tekniske installasjoner.
 • SafeView mottar, behandler og lagrer alarmer, driftsmeldinger og måleverdier, samt utfører styringer.

Effektiv driftsovervåkning

Utviklingen innen trådløs kommunikasjon og internett som brukergrensesnitt har gitt helt nye løsningsformer innen bl.a. alarmoverføring og driftsovervåking. Kommuner, eiendomsforvaltere og andre som overvåker og drifter ulike tekniske installasjoner har her fått en attraktiv løsning som i vesentlig grad kan reduserer kundens driftsutgifter. Det er ingen programvare investering, det er svært enkelt brukergrensesnitt og løsningen har stor grad av fleksibilitet. Safetel alarmoverføring med webløsningen SafeView gir en ferdig ende til ende løsning for alarm og driftsovervåking.

Varsler, hendelser og alarmer

Et stort antall formål kan dekkes med å trekke ut de mest kritiske tilstandsendringer (alarmer), de viktigste driftsmeldinger samt bestemte måleverdier (mengde, trykk, nivå o.l.) Disse tilkoples Safetel alarmsender og overføres via mobilnettet inn til sentral server. Via Internet får brukeren direkte tilgang til alle varsler, hendelser og alarmer i sin webapplikasjon. Flere brukere kan logge inn på samme system for å se loggede hendelser, måleverdier og/eller utføre styringer. Uansett hvor du er har du tilgang til ditt system for alarm- og driftsovervåking.

Bruksområder

 • Alarmoverføring av brann, innbrudd, feilmeldinger o.l. Dette både til eksterne alarmmottak og/eller intern varsling i egen organisasjon.
 • Driftsovervåking av ulike tekniske installasjoner. F.eks. anlegg innen vann og avløp hvor varsler overløp, feil i pumper, måler nivå i høydebassenger, vannforbruk i nettet, start/ stopp m.m.
 • Bygningsovervåking. Byggtekniske kritiske alarmer, nivå i tanker, mengder, trykk, gass, temperatur, lys på og av, heiser osv.

Standard hovedfunksjoner

 • Oversiktsbilde viser status på alle terminaler.
 • Enkel og brukervennlig behandling av alarmer. (Mottak, behandling, rapport og lagring)
 • Mottak, behandling og presentasjon av både alarmer og driftsmeldinger (digitale/tristate), samt måleverdier (analoge 4-20 mA)
 • Utfører styringer (på – av)
 • Aksjonsplan for hvordan en skal behandle alarmer.
 • Aksjonsrapport med hvem som har gjort hva og når.
 • Alle autoriserte brukere (kontor, hjemmevakt o.l) kan se hva som har skjedd og hvem som gjør hva. Alt loggføres automatisk og er løpende tilgjengelig for alle.
 • Viser anleggsstatus. (Tilstand/verdi på lokal alarmsender og innganger)
 • Faste bilder/tegninger kan legges inn pr. inngang.
 • Lagring av alle mottatte alarmer, meldinger, måledata og styringer med tidsstempling.
 • Historie og statistikk med grafisk presentasjon av måleverdier og antall alarmer, meldinger, tellinger og styringer. Valgfri tidsperiode.
 • Kunde styrer selv hvem i sin organisasjon som skal få tilgang til hver enkelt terminal. Ulike tilgangsnivåer.»