Gråvannsanlegg

Hjem » Gråvannsanlegg<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Haco gråvannsanlegg

Agro & Miljø tilbyr Haco gråvannsanlegg for hytter og boliger

  • HACO er et komplett gråvannsanlegg for fritidsboliger og boliger.
  • Den ideelle løsning for rensing av gråvann på hytta.
  • I kombinasjon med biologisk klosett eller vannklosett tilknyttet en tett oppsamlingstank.
  • Anlegget graves ned i bakken slik at bare inspeksjonslukene er synlig.
  • HACO-produktene tilfredsstiller kommunens krav og er satt sammen i henhold til offentlige retningslinjer, blant annet ulike VA-Miljøblad.
  • Det ferdig rensede vannet ledes til utslippsgrøft, myr, bekk eller sjø.

Haco gråvannsanlegg (GV)

HACO renseløsninger er bygget på kjente og veldokumenterte metoder. Disse er testet ut og dokumentert av de ledende forskningsmiljøene i Norge. Den filterbaserte renseteknologien er svært effektiv for fjerning av fosfor, organisk materiale og sykdomsfremkallende bakterier. Denne renseteknologien er meget effektiv for fjerning av for eksempel fosfor, organisk materiale og sykdomsfremkallende bakterier.

HACO-produktene tilfredsstiller kommunens krav. De er satt sammen i henhold til offentlige retningslinjer, som blant annet ulike VA-Miljøblad. Med designutformingene og teknisk gode sammensetninger gir det fleksibel dimensjonering- og plasseringsmuligheter solid renseeffekt og driftssikkerhet.

Er du på utkikk etter gråvannsanlegg? Vi leverer og installerer gråvannsanlegg i Østfold. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

HACO GV er et robust og driftssikkert renseanlegg for hytter og boliger med innlagt vann. Anlegget benyttes i sårbare områder eller i områder med fare for forurensing av drikkevannskilder.

HACO GV gråvannsanlegg dimensjoneres etter antall personer og belastning (helårsbruk eller fritidsbruk med stor variasjon i belastning)