VELKOMMEN TIL NATURENS AMBASSADØR

Rent miljø, hav og vassdrag er vår inspirasjon!

Vi er en frittstående lokal bedrift i Østfold. Vårt arbeidsfelt er kloakkrenseanlegg, pumpestasjoner for kloakk, samt hage- og jordbruksvanning. Med lokal kunnskap og nærhet til kunden kan vi tilby gode praktiske løsninger for vann- og kloakkbehandling i spredt bebyggelse for bolig- og fritidshus. Vi er Biovac Technology sin distriktsrepresentant i Ytre Østfold med salg og drift av Biovac® minirenseanlegg samt Haco gråvannsanlegg.

Våre produkter og tjenester

Minirenseanlegg

Biovac AS biologiske renseanlegg tar hånd om kloakk og utslipp der du bor.

Gråvannsanlegg

Et komplett gråvannsanlegg for rensing av gråvann i boligen og på hytta.

Rørlegger

Alle typer rørleggerarbeid med konkurransedyktige priser i Fredrikstad

Drift av VA anlegg

Serviceavtale, SafeView driftsovervåkning og full prosjektering av VA-anlegg

Pumpestasjoner

Serviceavtale på din pumpestasjon gir trygghet, forutsigbarhet og økt levetid.

Hvem er vi?

Et velfungerende nettverk av samarbeidspartnere

Bedriften har fem servicemedarbeidere med velutstyrte servicebiler, samt servicebåt. I tillegg har bedriften etablert et velfungerende nettverk av samarbeidspartnere som besitter erfaring og kompetanse innenfor de fagområder som oppdragene krever.

Siden oppstarten i 1996 har vi bygd opp en stor kundeportefølge som gjør oss markedsledende innen vårt felt.

VÅRE REFERANSER

Din VA-partner i Østfold

En rekke Biovac-anlegg har blitt levert av oss i vårt distrikt, samt at vi er en hovedaktør i drift og vedlikehold av private pumpestasjoner i Ytre Østfold. Om du har spørsmål rundt jordbruksvanning, pumpestasjoner, gråvannsanlegg og VA-anlegg så spør oss! Vi er opptatt av naturen omkring oss og at vi ikke forurenser miljø, samtidig satte vi strenge krav til rensekvalitet og driftsikkerhet.