Kart over prosjektering av VA-anlegg

Tabell2-620x533

Vi påtar oss prosjektering og full søknadsbehandling av mindre VA-anlegg i Østfold

Dette er aktuelt der husstander velger å gå sammen om å danne private VA-lag som blir tilknyttet kommunalt VA-nett. Dette blir mer og mer aktuelt der husstandene ligger i rimelig nærhet til en offentlig hovedledning.

VA-anlegg på annen mans grunn

Dersom det skal føres VA-anlegg over annen manns grunn, må det lages avtale om dette. Slik avtale skal regulere rettigheter og plikter ved for eksempel oppgraving for reparasjoner eller fornyelse av anlegget. Avtale om VA-anlegg på annen manns grunn må også tinglyses på de aktuelle eiendommene.

Vår søknadsbehandling gjør at entreprenører kan bruke sin verdifulle tid til utførelse av gravearbeid.

Vi leverer og installerer VA-anlegg i Østfold. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.