Astrid og Alexander Hagle

Hjem » Astrid og Alexander Hagle<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Hagle informerer oss om at de har hatt Biovac biologisk renseanlegg i mange år. De startet med et anlegg for et bolighus, men da det senere ble bygget flere hus, tre separate boligenheter, totalt 13 personer var det nødvendig for oss å samordne utslippene fra alle boenhetene, noe som også ble anbefalt av kommunen, da offentlige kloakknett ikke er tilgjengelig.

Biovac renseanlegg ble til lysthus i hagen, – Vi ville gjerne plassere Biovac- anlegget slik at det ble naturlig fall inn til renseanlegget fra boligenhetene for å unngå å benytte fordyrende pumpeløsninger, – forteller Hagle – og den plassen var midt i hagen foran huset!

Problemet ble snudd til en hyggelig fordel, – Astrid og Alexander Hagle viser begeistret frem en perle av et lysthus som de har bygget over det tekniske rommet hvor Biovac-anlegget er plassert. Her har kreativitet og fleksibilitet gitt en hyggelig og positiv tilleggseffekt.

Biovac-anlegget ble installert i 1998, hvordan synes dere løsningen har fungert?
Helt fra vi startet med planleggingen, prosjektering, søknader til offentlige myndigheter og under selve anleggsperioden fikk vi løpende god oppfølging,
– Ja til og med den oppsatte tidsplan ble fulgt, – informerer tydelig fornøyde eiere og brukere.
Så dere er også fornøyd med selve driften av anlegget?
– Ja vi har ikke noe å bemerke i så måte.

Hvordan synes dere serviceavtalen fungerer?
– Dette gir oss trygghet for at det automatiske renseanlegget til enhver tid fungerer og at det tilfredsstiller de fastsatte strenge rensekrav – som er vesentlig for alle oss som bor her.

Videre forteller familien Hagle at de har flere eiendommer andre steder som er tilknyttet offentlig avløpsnett, og i forhold til den avgiften er den årlige drifts- og servicekostnaden på Biovac godt konkurransedyktig.
Det har heller ikke vært behov for reparasjoner eller servicebesøk utover den årlige faste serviceavtalen.

Vil dere anbefale Biovac-løsninger til andre?
Ja, – definitivt svarer både Astrid og Alexander Hagle, – og vi har lang erfaring fra Biovac.